Skip to content

Disse tar opp forbrukslån – og dette bruker de det til

Pilen for nye norske forbrukslån peker stadig oppover. Selv om forbrukslån utgjør en liten andel av den totale gjeldsbeholdningen til nordmenn, så øker også denne. I motsetning til hva mange tror, at det er de yngste som tar opp mest lån, så er dette kun en myte. For statistikk viser seg at det er de «middelaldrende» som tar opp flest kortsiktige lån!

Menn i 40-årene låner mest

Statistikk for forbrukslån avslører at det faktisk er de yngste (de under 30 år) som låner minst. Menn i 40-årene derimot, er de som tar opp flest og størst forbrukslån. Nesten en tredjedel av alle låntakere befinner seg i alders springet 40 til 49 år, og en stor andel av disse er menn. De fleste har altså boliglån fra før av, mens mange også har nedbetalt boliglånet sitt.

I motsatt ende av skalaen er det kun 7 prosent som er under 30 år når de tar opp forbrukslån. Dermed kan vi legge denne myten død, om at det er de yngste som låner mest. Det er kanskje en grei fordeling uansett, at de som trolig har mest penger er de som låner mest.

Hva bruker de pengene til?

Siden man kan bruke de lånte pengene på akkurat hva man vil, så er det vanskelig å si hva det norske folk prioriterer pengene til. Derimot vet man fra statistikk og undersøkelser at noen ting skiller seg ut, og dette er det nordmenn er mest glade i å låne penger til:

  • Oppussing
  • Ferie
  • Interiør og møbler
  • Nedbetaling av regninger/gammel gjeld (Refinansiering)

Få lån går til inkasso

Forbrukslån har kanskje et (ufortjent) dårlig rykte på seg, for at mange havner til inkasso. Dette er derimot nok en myte, som viser seg å være feilaktig. Statistikk de siste årene viser at godt under 10 prosent av alle forbrukslån gikk til inkasso. Snur vi på tallene betyr dette at mer enn 90 prosent av lånene som ble utbetalt, ble betalt tilbake i henhold til nedbetalingsplanen.

Dermed er kanskje ikke forbrukslån like risikofylt som mange «eksperter» skal ha det til. I mange tilfeller kan et lån uten sikkerhet være særdeles fordelaktig i følge Refinansiere net. Dette gjelder spesielt om lånet brukes til å ta opp et lån for å slette andre lån med høy rente – også kalt refinansiering.

Man bør uansett ikke låne over egen evne, og må nødvendigvis ha kontroll på egen økonomi. Hvis ikke kan man fort bli en av de ti prosentene som nevnes over her, og selv om det ikke er så veldig mange av de, så blir det dyrt nok for de det gjelder når regningene havner til inkasso.