Skip to content

De største utgiftene for en familie

Uansett hvilken livssituasjon du befinner deg i, kan det være lurt å ha en viss oversikt over hvor mye penger du bruker på ulike ting. Dette er kanskje spesielt viktig for deg som har slått deg til ro og stiftet en familie. For å lage et realistisk budsjett, kan det være nyttig å se hva andre i lignende situasjon bruker på ulike utgifter. I vår oversikt kan du se hva som ofte er de største utgiftene for en norsk familie. Selv om inntekter og utgifter vil variere fra familie til familie, kan denne oversikten gi et nyttig bilde av typisk store utgiftsposter.

Utgifter til bolig

Den klart største posten for de fleste familier knytter seg til boligutgifter. Enten dere eier eller leier bolig, er det ofte store kostnader knyttet til boligen. Nedbetaling av boliglån er for mange en stor budsjettpost. I tillegg kommer eventuelle felleskostnader dersom familien bor i borettslag eller lignende. Også der familien leier en bolig, vil dette som regel utgjøre den største posten på månedsbudsjettet. Dersom dere ønsker å redusere familiens månedlige utgifter, er det ofte andre poster som er enklere å foreta kutt i. Likevel er det grunn til å vurdere om familien skal flytte til en mindre bolig, eller et mindre sentralt beliggende hjem, dersom dere opplever at det er vanskelig å få endene til å møtes i hverdagen.

Øvrige boligutgifter

I tillegg til selve husleien eller nedbetlingen av boliglånet, er det andre betydelige utgifter knyttet til hus og hjem. Faste kommunale avgifter for vann- og avløp kommer ofte i tillegg til nedbetaling av lån, med mindre dette er inkludert i fellesutgifter som betales til for eksempel et borettsslag. Dersom dere leier bolig vil disse avgiftene ofte være inkludert i leieprisen. Videre medfører strømregningen ofte en betydelig del av de faste utgiftene. Har dere en stor familie hvor vaskemaskinen og oppvaskmaskinen nesten alltid er i gang, kan strømregningen fort bli relativt høy. Både oppvarming og belysning samt selve boligkostnadene utgjør den største utgiften for de fleste familier. I dag bruker en vanlig familie om lag 30 % av sitt månedlige budsjett kun på å bo.

Andre rentekostnader

Norske familier bruker også mye penger på øvrige lån og kreditter, som billån, forbrukslån og kredittkort. Her gjelder det å være nøkter, og helst finne billån med laveste mulige renter, begrense bruken av forbrukslån, samt bruke kredittkort fornuftig. Man unngår renter på kredittkjøp ved å betale innen for den rentefrie periode, samt la være å bruke kredittkort som bank når man trenger ekstra penger.

Dagligvarer

Nordmenn bruker en relativt stor andel av månedslønnen vår på dagligvarer. Med dagligvarer sikter vi her til mat- og drikkevarer, når alkohol og snacks ikke er inkludert. En familie på fire, med to voksne og et barn på tre og ett barn 11, kan fort regne med å bruke rundt åtte tusen kroner på mat og drikke i måneden. Selv om tallet er relativt høyt, bruker nordmenn i snitt mindre penger på dagligvarer i dag enn tidligere. Hovedårsaken til dette er at gjennomsnittsnordmannen relativt sett har en høyere månedlig inntekt i dag enn for noen tiår siden. Hvor mye penger familien bruker på dagligvarer kan selvsagt justeres. Det er godt mulig å få til et rimeligere matbudsjett enn hva vi har skissert over.

Reduser hverdagsutgiftene

Ved hjelp av god planlegging, en prisbevisst holdning og hjemmelaget mat kan dere redusere matbudsjettet betydelig. Dersom dere ønsker å kutte utgiftene på husholdningsvarer anbefaler vi at dere lager matplaner for hele uken, og foretar en storhandel for hele uken. Da unngår dere småhandling, som ofte fører til unødvendige innkjøp og økte utgifter. La varer som alkohol, potetgull og godteri være utenfor dagligvarebudsjettet. Dette er goder som eventuelt kan prioriteres opp eller ned avhengig av resten av budsjettet.

Høye transportkostnader

Blant de høyeste utgiftene til en familie finner du kostnader knyttet til transport. Dersom familien har egen bil, går det selvsagt en del penger til vedlikehold av kjøretøyet. Videre må man beregne kostnader til forsikring av bilen. Alle bileiere må ha en obligatorisk ansvarsforsikring, og i tillegg velger mange å tegne en kaskoforsikring for bilen. Selvsagt går en del midler til å kjøpe drivstoff til bilen – hvor stor denne utgiften er vil variere etter hvor mye bilen er i bruk. De fleste tar opp lån når de skal kjøpe ny bil, og brorparten av utgiftene ved å eie en bil, er knyttet til nedbetaling av dette lånet. Også der familien klarer seg uten egen bil, vil de fleste ha store utgifter knyttet til bruk av kollektivtransport. Dersom dere reiser mye er det grunn til å benytte seg av månedskort for de ulike familiemedlemmene, hvis det er en mulighet der dere bor.

Ting til hjemmet

I tillegg til boligutgifter kommer selvsagt utgifter til inventar. Møblement og nødvendig utstyr må skiftes ut med jevne mellomrom. Dersom hvitevarer må erstattes kan dette utgjøre en større utgift for familien. Det kan være grunn til å sette av penger på en egen konto, som er reservert situasjoner hvor dere må foreta større investeringer. Da kan denne utgiften fordeles over flere måneders budsjett, heller enn at dere må spinke og spare en hel måned på grunn av en uforutsett utgift. I 2012 brukte den gjennomsnittlige familie nærmere 25.000 kroner på møbler og inventar i løpet av et helt år. Dette inkluderer alt fra større utskiftninger til å erstatte glasset som falt i gulvet under middag.

Aktiviteter for store og små

Nordmenn bruker generelt ganske mye penger på fritidsaktiviteter og kulturtilbud for store og små. Når man legger sammen pengene som går til opplevelser som kino og teater med prisen for medlemskap i ulike organisasjoner og foreninger, ser man at totalsummen fort kan bli relativt høy. I følge tall fra SSB bruker norske familier nesten like mye penger på kultur- og fritidstilbud som på husholdningsutgifter. Går dere ofte i svømmehallen og på konserter eller er medlem i mange ulike foreninger, kan det tenkes at dette budsjettet overstiger det månedlige matbudsjettet.

Lange ferieturer

Noen familier ønsker å prioritere penger til reising og ferieturer. En lang ferietur for hele familien kan fort utgjøre en betydelig utgift. Det er imidlertid fullt mulig å gjennomføre en super ferietur, uten at det behøver å sprenge budsjettet. Velger dere for eksempel å oppleve det vakre landet vi bor i, kan dere med fordel legge ut på biltur. Tar dere med telt kan kostnadene reduseres ned til drivstoffutgifter og mat. Kostnadene vil selvsagt øke dersom dere skal betale for flyreise og overnatting i utlandet.

Store variasjoner i utgiftene

Vi har nå gitt en oversikt over hva som ofte er de største utgiftene for en familie. Men hva akkurat din familie bruker mest penger på, vil ikke nødvendigvis stemme over ens med budsjettet til en annen familie. Utgiftsfordelingen vil avhenge av størrelsen på familien, hvor gamle barna er og hvilke vaner dere har. I tillegg vil utgifter til bolig variere mye avhengig av hvor dere bor og hvor stor bolig dere har. Videre er det regionale forskjeller på strømpris, og ulike familier benytter seg i ulik grad av kultur- og fritidstilbud.